Group

Group

From the toughest to easiest English Exams (TOEFL-ibT/ IELTS academic and general modules/ TOEIC), we all have offers for you.
Group study program designed for a small classroom (Maximum 10 students per class)
Suitable for students who have time and want an affordable tuition fee.
Lớp học nhóm được tiến hành trực tuyến qua Zoom đem lại sự thoải mái như học tại nhà. Thời lượng và số lượng người tham dự được tối đa hoá để mang lại hiệu quả tốt nhất cho học viên. Các bạn học sinh có cơ hội quyết định set-up nhóm cùng học khi có đủ số lượng học sinh từ 3 em trở lên. Học phí ưu đãi, phù hợp, thích hợp với các bạn có nhiều thời gian để đầu tư cho việc học tiếng Anh bài bản.

1 Month 3.500.000 VNĐ
2 Months 7.000.000 VND
3 Months 10.000.000 VND
6 Months 20.000.000 VND
12 Months 38.000.000 VND