One on One

One on One

Private one-on-one
Tailored to learners’ needs, specialized for their learning pace and learning styles, leading directly by professional teachers at Nguyen’s class .
Chương trình học kèm trực tuyến/hybrid cùng giảng viên chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm đến từ Nguyen’s class/ New Zealand top tutors

1 Giáo viên kèm sát mỗi học sinh
Trên thực tế, lớp 1 kèm 1, chỉ có duy nhất 1 giáo viên và 1 học sinh, thời gian để kèm cặp chi tiết cho học sinh là rất nhiều và hiệu quả nhanh hơn so với việc dạy 1 nhóm – khi giáo viên không thể dành quá nhiều thời gian cho từng bạn học viên.
1 student – 1 teacher – interact directly via Zoom
FREE placement test, study plan, student report
FREE course materials designed focus on learner’s weaknesses
Life-long support even after the course

1 Month $750/10.000.000 VND
2 Months $1,400/20.000.000 VND
3 Months $2,000/27.000.000 VND
4 Months $2,500/36.000.000 VND
6 Months $3,600/52.000.000 VND