English for Specific Purposes

HOME TUTORING/ ONLINE CLASSROOM

Take this options if you just want several focus lessons to prepare for a specific needs during your English learning journey.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội du học? Bạn đang muốn xin học bổng ở nước ngoài? Bạn cần luyện phỏng vấn để xin học bổng/ xin visa/ xin việc tại công ty đa quốc gia? 

Vậy đây là chương trình dành riêng cho các bạn để vững tâm thực hiện giấc mơ của mình.

 

Submit Your Custom Request