BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH TỪ 01/01/2022

👉👉👉Nguyễn Hoàng Tố Uyên – Overall 8️⃣.5️⃣ trong kỳ thi ielts (paper-based test) ngày 04/6/2022 tại BC Huế (lớp Group level) – https://www.facebook.com/alexiss.uyn

👉👉👉Lê Hải Linh Nhi – Overall 7️⃣.5️⃣ trong kỳ thi ielts (paper-based test) ngày 30/12/2021 tại IDP Đà Nẵng (lớp Group level từ Pre lên Inter) – https://www.facebook.com/lhln1854

👉👉👉Trương Minh Đạt – Overall 7️⃣.5️⃣ – Thi IELTS máy tính ở IDP Đà Nẵng ngày 07/01/2022 – Lớp group từ pre-inter lên inter- https://www.facebook.com/profile.php?id=100030350170301

👉👉👉Lê Hoàng Nguyên – Overall 8️⃣.5️⃣ – thi IELTS máy tính ở IDP Đà Nẵng ngày 09/01/2022 – Lớp Advanced Level- https://www.facebook.com/orin.nguyen.lehoang

👉👉👉Nguyễn Thế Trọng Nhã – Overall 7️⃣.5️⃣ trong kỳ thi ielts (paper-based test) ngày 19/03/2022 tại IDP Đà Nẵng (lớp Group level từ Inter lên Advanced) – https://www.facebook.com/thetrongnha.nguyen

👉👉👉Nguyễn Bình Nguyên – Overall 7️⃣.5️⃣ trong kỳ thi ielts (computer-based test) ngày 20/03/2022 tại IDP Đà Nẵng (lớp Group level từ Inter lên Advanced) – https://www.facebook.com/profile.php?id=100040619303533

———————————————-

🥳🥳🥳 BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH NĂM 2021 🥳🥳🥳

👉👉👉Lê Thị Anh Như đạt Overall 8️⃣.0️⃣ – thi trên giấy tại IDP Đà Nẵng ngày thi 18/12/2021 (lớp Group Inter 07) – https://www.facebook.com/anhnhu177

👉👉👉 Nguyễn Thị Hoài Thu – IELTS Overall 7️⃣.5️⃣ – Thi 03-04/12/2021 – IDP Đà Nẵng – Lớp Group Inter – https://www.facebook.com/profile.php?id=100012965131748

👉👉👉 Đinh Hồ Gia Bảo – Lớp ielts Post-inter (1 kèm 2) thiết kế riêng của Nguyen’s Class đã đạt overall 7️⃣.5️⃣ trong đợt thi ngày 27/11/2021 tại IDP HCM – https://www.facebook.com/dinhhogiabao

👉👉👉Phạm Đức Nam Phương – IELTS Overall 7️⃣.5️⃣ – kỳ thi 24/10/2021 tại Hà Nội – Lớp Group inter – https://www.facebook.com/pdnp.2423

👉👉👉Nguyễn Thế Long – IELTS Overall 8️⃣.0️⃣ – Kỳ thi IELTS tại IDP ngày 25/04/2021 tại Đà Nẵng – Lớp 1-1 Thiết kế riêng. https://www.facebook.com/profile.php?id=100009890235992

AND MANY MORE STUDENTS WHO HAD ALREADY ACHIEVED THEIR DREAM SCORE WITH #NGUYENSCLASS

👉👉👉YOU COULD BE THE NEXT ONE – CONTACT US TODAY TO TAKE A PLACEMENT TEST!👈👈👈

🥳🥳🥳 Chúc mừng các em! 🥳🥳🥳