Lớp IELTS một kèm một

Lớp học Private one-on-one

Tailored to learners’ needs, specialized for their learning pace and learning styles, leading directly by professional teachers at Nguyen’s class .  Chương trình học kèm trực tuyến cùng giảng viên chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm đến từ Nguyen’s class.

  • 1 Giáo viên kèm sát mỗi học sinh
  • Trên thực tế, lớp 1 kèm 1, chỉ có duy nhất 1 giáo viên và 1 học sinh, thời gian để kèm cặp chi tiết cho học sinh là rất nhiều và hiệu quả nhanh hơn so với việc dạy 1 nhóm – khi giáo viên không thể dành quá nhiều thời gian cho từng bạn học viên. 
  • 1 student – 1 teacher – interact directly via Zoom
  • FREE placement test, study plan, student report
  • FREE course materials designed focus on learner’s weaknesses
  • Life-long support even after the course

Nếu em muốn đi nhanh thì nên đi một mình – nếu muốn đi sâu thì đi cùng các bạn ở lớp group nhé!